KDO MŮŽE OZNAMOVACÍ SYSTÉM VYUŽÍT?

Pokud máte podezření na protiprávní jednání, ke kterému dochází ve společnosti HERKUL, a.s. (dále jen „Společnost“), máte možnost jej oznámit. Doporučujeme přednostní využití interního oznamovacího systému. 

Společnost není dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů povinna přijímat anonymní oznámení. Pro usnadnění prošetřování prosíme o uvedení jména a pracovní pozice, případně jiných údajů umožňujících Vaši identifikaci. Prošetření anonymního oznámení však není vyloučeno, bude-li se jevit jako důvodné.

ZPŮSOB OZNAMOVÁNÍ

Způsoby oznámení v rámci interního oznamovacího systému jsou následující:

  1. Písemně či ústně prostřednictvím oznamovacího rozhraní dostupného z:

https://skupinaavecz.whistlelink.com/

  1. Na osobní schůzce s příslušnou osobu. Osobní schůzku si můžete sjednat prostřednictvím kontaktních údajů příslušné osoby.

Tento interní oznamovací systém je veden společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. jako oddělený systém pro její dceřiné společnosti.

Oznámení je možno učinit rovněž prostřednictvím externího oznamovacího systému vedeném u Ministerstva spravedlnosti, a to vyplněním formuláře dostupného z https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/. Pro co nejrychlejší a nejefektivnější řešení oznámení doporučujeme využít interní oznamovací systém.   

Příslušná osoba

Oznámení ve Společnosti řeší pouze určené příslušné osoby. Příslušnou osobou je:

Mgr. Miloš Jiřík, ředitel právního oddělení AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Kontaktní údaje příslušné osoby:

+420 736 270 193

Kontaktní údaje slouží pouze k zodpovídání dotazů týkajících se oznamování nebo ke sjednání osobní schůzky s příslušnou osobou. Tyto údaje nejsou určeny k podávání oznámení.  Pro podání oznámení využijte některý ze způsobů oznámení uvedený v sekci ZPŮSOB OZNAMOVÁNÍ.